H.R. 

    Add: No.118, Quanzhou North Road, Jinzhou New Area, Ningxiang, Changsha, Hunan
    Post Code: 410600
    Tel: +86-731-87982656
    Fax: +86-731-87982655

    Job Title Location Published

    R & D Engineer

    Changsha

    2014-06-26

    Warehouse Management Technical Advisor (Director)

    Changsha

    2014-06-26

    Warehouse workers

    Changsha

    2014-06-26

    Clerk

    Changsha

    2014-06-26

    Electrician

    Changsha

    2014-06-26

    Fitter / Sheet Metal

    Changsha

    2014-06-26

    Engineering Manager

    Changsha

    2014-06-26

    R & D Engineer

    Changsha

    2014-06-26

    Electrical Engineer

    Changsha

    2014-06-26

    QC

    Changsha

    2014-06-26

    Technician

    Changsha

    2014-06-26